2226 เสียงธรรม ชุดที่ ๒๖

รหัสสวนโมกข์ 381 - 388

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์์์์
381 24 มิ.ย. 33 ธรรมะโดยแท้จริง เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ 1:06:43
382 13 ส.ค. 33 ธรรมะชาวบ้าน 1:34:47
383 15 ส.ค. 33 ชีวิตนี้มีค่า 1:52:04
384 09 ก.ย. 33 มนุษย์กับธรรมชาติ 1:32:08
385 17 ต.ค. 33 ชีวิตบริหาร : การบริหารชีวิต 1:21:33
386 18 ต.ค. 33 พุทธศาสนากับจิตวิทยา 1:29:22
387 20 ต.ค. 33 ธรรมะกับนักศึกษา 1:54:01
388 31 มี.ค. 34 ธรรมะสูงสุดคือความไม่เห็นแก่ตัว 1:41:46

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2226 เสียงธรรม ชุดที่ ๒๖"