2302 คู่มือพุทธศาสนา

รหัสสวนโมกข์ 5102

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์ วันที่แสดง
5102 ชุด "คู่มือพุทธศาสนา" 5 ม.ค. - 30 มี.ค. 28
..........ข้อความเบื้องต้นของคู่มือพุทธศาสนา ตอน ๑ 1:36:26 5 ม.ค. 28
..........ข้อความเบื้องต้นของคู่มือพุทธศาสนา ตอน ๒ 1:41:08 12 ม.ค. 28
..........ข้อความเบื้องต้นของคู่มือพุทธศาสนา ตอน ๓ 1:14:04 19 ม.ค. 28
..........ข้อความเบื้องต้นของคู่มือพุทธศาสนา ตอน ๔ 1:32:29 26 ม.ค. 28
..........คู่มือศึกษาการปฏิบัติในพุทธศาสนา ตอน ๑ 1:06:38 16 มี.ค. 28
..........คู่มือศึกษาการปฏิบัติในพุทธศาสนา ตอน ๒ 1:21:34 23 มี.ค. 28
..........คู่มือศึกษาในส่วนปฏิเวธ 1:33:53 30 มี.ค. 28
..........คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา ตอน ๑ 1:36:48 2 ก.พ. 28
..........คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา ตอน ๒ 1:27:53 9 มี.ค. 28
..........คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา ตอน ๓ 1:08:21 16 มี.ค. 28
..........คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา ตอน ๔ 1:28:51 24 มี.ค. 28
..........คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา ตอน ๕ 1:41:27 2 ก.พ. 28
..........คู่มือการศึกษาพุทธศาสนา ตอน ๖ 1:05:12 9 มี.ค. 28

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2302 คู่มือพุทธศาสนา"