2303 ชีวิตโวหาร

รหัสสวนโมกข์ 5103

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์ วันที่แสดง
5103 ชุด "ชีวิตโวหาร" 2 ม.ค. - 27 มี.ค. 25
..........ชีวิตคือการลงทุนเพื่อผลอันสูงสุด 1:07:08 2 ม.ค. 25
..........ธรรมชาติแห่งชีวิต 1:14:35 2 ม.ค. 25
..........ธรรมชาติแห่งชีวิตคือกระแสการพัฒนา 1:16:42 2 ม.ค. 25
..........การขาดทุนกำไรที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 1:20:52 2 ม.ค. 25
..........ชีวิตที่ไม่เสียชาตเกิด 1:39:59 27 ก.พ. 25
..........อุตสาหกรรมสัมมัตตา 1:53:38 27 ก.พ. 25
..........ปัจจัยสำคัญแห่งชีวิตโวหาร 1:15:45 27 ก.พ. 25
..........ธรรมพัฒนาคนจากปุถุชนเป็นพระอริยเจ้า 1:28:02 27 ก.พ. 25
..........การพัฒนาชีวิตด้วยพระไตรลักษณ์ 1:22:08 27 ก.พ. 25
..........ชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาด้วยการมีธรรมะ 1:17:27 27 ก.พ. 25
..........การพัฒนาชีวิตด้วยพระไตรลักษณ์(ต่อจากครั้งที่ ๙) 1:22:31 13 มี.ค. 25
..........การพัฒนาชีวิตด้วยพระไตรลักษณ์(ต่อ) 1:20:24 20 มี.ค. 25
..........ปริโยสานแห่งชีวิต 1:35:59 27 มี.ค. 25

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2303 ชีวิตโวหาร"