2304 ธรรมะชีวี

รหัสสวนโมกข์ 5104

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์ วันที่แสดง
5104 ชุด "ธรรมชีวี" 7 ก.ค. - 6 ต.ค. 27
..........สังคมธรรมชีวีเพื่อประโยชน์อะไร 1:44:16 7 ก.ค. 27
..........ความหมายของคำว่าธรรมะในธรรมชีวี 1:06:52 14 ก.ค. 27
..........ความหมายของคำว่าธรรมชีวี 1:39:26 21 ก.ค. 27
..........ธรรมชีวีในระดับสูงสุด 1:45:40 28 ก.ค. 27
..........ธรรมชีวีกับปัญหาเรื่องกิน กาม เกียรติ 1:20:21 4 ส.ค. 27
..........ธรรมชีวีกับความเป็นฆราวาส 1:20:40 11 ส.ค. 27
..........ธรรมชีวีกับชีวิตแห่งอาศรมทั้งสี่ 1:29:39 18 ส.ค. 27
..........ธรรมชีวีกับครูผู้สร้างโลก 1:20:26 8 ก.ย. 27
..........การดำรงชีวิตอย่างครูนั่นแหละคือธรรมชีวีชั้นครู 1:14:53 15 ก.ย. 27
..........ยุวชนที่พึงประสงค์คือยุวชนธรรมชีวี 1:13:16 22 ก.ย. 27
..........ประมวลเรื่องธรรมชีวี 1:20:10 6 ต.ค. 27

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2304 ธรรมะชีวี"