2309 ธรรมะในฐานะวิทยาศาสตร์

รหัสสวนโมกข์ 5109

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส /ชื่อเรื่อง / วันที่แสดง / ระยะเวลา
5109 ชุด "ธรรมะในฐานะวิทยาศาสตร์" 7 ก.ค. - 29 ก.ย. 22
..........หลักเกณฑ์ทั่วไปของวิทยาศาสตร์ 1:25:56
..........ธรรมะมีความเป็นวิทยาศาสตร์ทุกรูปแบบ 1:12:02
..........ธรรมะไม่มีอะไรเป็นความลับ 1:08:52
..........โครงสร้างของสิ่งที่เรียกว่าชีวิต 1:33:35
..........สิ่งลึกลับที่ต้องทำให้กลายเป็นสิ่งลึกซึ้ง 1:22:27
..........ความลับของอายตนะเป็นสิ่งที่ต้องเปิดเผย 1:25:27
..........ความลับของอายตนะเป็นสิ่งที่ต้องเปิดเผย(ต่อ) 1:19:02
..........เบญจขันธ์เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องรู้จัก 1:42:21
..........เบญจขันธ์เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องรู้จัก 0:59:56
..........เบญจขันธ์เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องรู้จัก 1:15:57
..........หลักที่เป็นกฏเกณฑ์ของธรรมชาติเกี่ยวกับขันธ์ห้า 1:20:42
..........การเกิดแห่งอุปาทานขันธ์ 1:11:21
..........ขันธ์ห้าในฐานะที่เป็นโครงสร้างที่จำเป็นของชีวิตตามธรรมชาติ 0:44:42

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2309 ธรรมะในฐานะวิทยาศาสตร์"