2328 การเลิกอายุ

รหัสสวนโมกข์ 5308

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์ วันที่แสดง
5308 ชุด "บรรยายเกี่ยวกับการเลิกอายุ" 3 มิ.ย. - 6 ส.ค. 32
..........การหลงรักอายุ 0:26:45 3 มิ.ย. 32
..........การหลงรักอายุ 1:02:57 10 มิ.ย. 32
..........การบ้า การหลง การเมาอายุ 1:11:00 17 มิ.ย. 32
..........การระแวง พิสูจน์อายุ 1:04:07 24 มิ.ย. 32
..........การรู้เท่าทันแล้วเยาะเย้ยอายุ 1:06:22 1 ก.ค. 32
..........การเลิกอายุนั้นคือการอยู่เหนืออำนาจของอายุ 1:06:35 8 ก.ค. 32
..........การหมดปัญหาเกี่ยวกับอายุ 1:03:39 15 ก.ค. 32
..........การเลิกอายุและการอยู่กับพระพุทธเจ้าพระองค์จริง 1:17:25 22 ก.ค. 32
..........เลิกอายุแล้วมาอยู่กับอตัมมยตา 1:01:23 29 ก.ค. 32
..........เลิกอายุแล้วอยู่เหนือปัญหาทุกปัญหา 0:48:21 5 ส.ค. 32
..........เลิกอายุแล้วอยู่เหนือโลกแห่งความเพ้อฝัน 1:01:10 19 ส.ค. 32
..........สรุปเรื่องการเลิกอายุ 1:03:08 26 ส.ค. 32

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2328 การเลิกอายุ"