2406 เสียงธรรม ชุดที่ ๔๗

รหัสสวนโมกข์ 6212 - 6223

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๒๖
6212 26 ส.ค. 26 อิทัปปัจจยตาช่วยได้ 1:02:35
6213 28 ส.ค. 26 ธาตุแท้ของอัตตวาทุปาทาน 1:02:56
6214 1 ต.ค. 26 “รู้จัก “”ตัวกู”” กันเสียก่อน” 1:03:44
6215 2 ต.ค. 26 “การปฏิบัติที่หยุดการเกิดแห่ง “”ตัวกู””” 1:03:36
6216 3 ต.ค. 26 โอปปาติกะคืออะไร? 1:03:33
6217 4 ต.ค. 26 สวนโมกข์อยู่ที่ไหน? 1:02:08
6218 8 ต.ค. 26 นรก – สวรรค์ 1:01:19
6219 9 ต.ค. 26 พระเจ้าสร้าง มนุษย์ทำลาย 0:58:57
6220 10-11 ต.ค. 26 “คำว่า “”ว่าง ๆ สูญ ๆ”” ในพุทธศาสนา” 1:03:42
6222 12 ต.ค. 26 ธรรมะเป็นสิ่งที่ควรรู้จักกันเท่าที่จำเป็น 1:03:47
6223 23 พ.ค. 31 ปรัชญาหรือว่าฟิโลโซฟี่ 1:03:47

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2406 เสียงธรรม ชุดที่ ๔๗"