2422 เสียงธรรม ชุดที่ ๖๓

รหัสสวนโมกข์ 6420 - 6421

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
6420 13-15 ม.ค. 32 อบรมพระนิสิตมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๒
..........ปัจจัยที่ห้าหรือสิ่งประเล้าประโลมใจ 1:28:36
..........ชีวิตใหม่ 1:41:26
..........การฆ่าตัวตายเป็นสิ่งที่ควรกระทำ 1:18:55
6421 อบรมพระนิสิตมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๓
..........12 ม.ค. 33 แพของพระพุทธเจ้ากำลังแตก 1:00:07
..........13 ม.ค. 33 มาช่วยกันซ่อมแพกันเถิด 0:59:37
..........14 ม.ค. 33 โครงสร้างที่สำคัญที่เป็นหัวใจในการผูกแพ 1:00:19
..........15 ม.ค. 33 มาสร้างแพให้หลายชนิดกันดีกว่า 0:58:13
..........16 ม.ค. 33 แพพิเศษสำหรับต้อนรับและสมโภชพระพุทธเจ้า 1:00:15
..........17 ม.ค. 33 อตัมมยตาช่วยได้ในทุกกรณี 0:59:47

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2422 เสียงธรรม ชุดที่ ๖๓"