2502 เสียงธรรม ชุดที่ ๖๖

รหัสสวนโมกข์ 815 - 818

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
815 เค้าเงื่อนของธรรมะ
.......5 ก.ย. 25 (1) เค้าเงื่อนของธรรมะ 1:11:07
.......6 ก.ย. 25 (2) อิทัปปัจจยตา 1:25:59
816 จริยธรรมกับบัณฑิต
.......23 ม.ค. 28 (1) บัณฑิตควรดำเนินชีวิตอย่างไร? 1:15:12
.......25 ม.ค. 28 (2) จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต 1:29:27
817 ชีวิตใหม่
.......31 ม.ค. 29 (1) ชีวิตใหม่ 1:19:35
.......2 ก.พ. 29 (2) มรรคาหรือหนทางที่จะมีชีวิตใหม่ 1:16:08
818 ธรรมะคืออะไร?
.......4 พ.ย. 26 (1) ธรรมะคืออะไร? 1:10:39
.......5 พ.ย. 26 (2) ธรรมะจำเป็นแก่มนุษย์อย่างไร? 1:12:36
.......6 พ.ย. 26 (3) จะมีธรรมะได้อย่างไร? 0:45:24

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2502 เสียงธรรม ชุดที่ ๖๖"