2520 เสียงธรรม ชุดที่ ๘๔

รหัสสวนโมกข์ 1011-1018, 1022-1028

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
1011 1 ก.ย. 19 ประโยชน์ของความกตัญญู 1.05.36
1012 29 ส.ค. 05 ศีลธรรมของลูกหลานสมัยนี้บูชาตายายได้อย่างไร 1.27.54
1013 21 ก.ย. 05 ของฝากชั้นเลิศจากตายายแก่ลูกหลาน 1.29.30
1014 -------------- ธรรมะสำหรับครู 1.50.46
1015 17 พ.ค. 34 การพัฒนาชีวิตของชาวพุทธ 1.41.29
1016 23 ต.ค. 35 ความถูกต้องสำหรับยุวชน 0.26.21
1017 29 มี.ค. 31 พุทธจักรและอาณาจักรมีศัตรูร่วมกัน 0.34.41
1018 3 6-7 ก.พ. 28 บรรยายภาพปริศนาธรรม
-------------------------- (1) อธิบายภาพจับวัว 0.14.53
-------------------------- (2) ธรรมจากเชอร์แมน 1.46.13
-------------------------- (3) โทรเลขเซ็น 1.00.57
1021 08 ต.ค. 33 เป็นครูต้องทำอย่างไรและจะได้อะไร (0.43.55)
1022 26 มี.ค. 34 ธรรมะเพื่อบริหารชีวิตและการงาน (0.59.18)
1023 12 ต.ค. 34 (1) การทำลายความเห็นแก่ตัว (0.20.13)
1023 12 ต.ค. 34 (2) การทำลายความเห็นแก่ตัว (0.29.26)
1024 28 ก.ย. 34 อานิสงส์ของการฝึกอานาปานสติ (0.30.01)
1025 05 ก.ค. 34 ธรรมะเสมือนแผ่นดินที่ต้องพัฒนา (0.58.12)
1026 15 ส.ค. 34 ธรรมะกับการเกษตร (0.25.07)
1027 07 พ.ค. 34 ของขวัญวันครบรอบ ๘๐ ปี ท่านปัญญานันทะ (0.53.39)
1028 10 ธ.ค. 26 (1) ธรรมกถาหน้าเชิงตะกอน (0.09.54)
1028 10 ธ.ค. 26 (2) ธรรมกถาหน้าเชิงตะกอน (0.18.26)
1028 10 ธ.ค. 26 (3) ธรรมกถาหน้าเชิงตะกอน (0.27.52)

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2520 เสียงธรรม ชุดที่ ๘๔"