2733 ๑๘ก การกลับมาแห่งศีลธรรม
ท่านพุทธทาส ภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับ เอื้อเฟื้อโดยพระสมภพ สุเมโธ สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ลำดับ / วันที่ / ขื่อเรื่อง / ระยะเวลา
01 2519-01-03 ศีลธรรมคืออะไร (เมื่อกล่าวโดยภาษาและรูปแบบ) (1.11.36)
02 2519-01-10 ศีลธรรมคืออะไร(เมื่อกล่าวโดยค่านิยม) (1.21.40)
03 2519-01-17 ศีลธรรมคืออะไร(เมื่อกล่าวโดยข้อควรสังเกตุ) ไม่จบครับ (1.35.56)
04 2519-02-21 รากฐานของศีลธรรมอันดับหนึ่ง (1.29.54)
05 2519-02-21 รากฐานของศีลธรรมอันดับหนึ่ง (ต่อ) (1.28.27)
06 2519-02-28 รากฐานของศีลธรรมอันดับสอง (1.39.27)
07 2519-03-06 รากฐานของศีลธรรมอันดับสาม (1.42.22)
08 2519-03-13 รากฐานของศีลธรรมอันดับสี่ (1.51.26)
09 2519-03-20 รากฐานของศีลธรรมอันดับห้า (1.42.17)
10 2519-03-27 ต้น ลำ แห่งศีลธรรม (2.15.56)
11 2519-04-03 ใบ ดอก ผล แห่งศีลธรรม (2.00.01)
12 2519-04-17 การถอยหลังเข้าคลอง (2.07.13)

ใช้กับเครื่องเล่น MP3 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
เครื่องเล่น VCD และ DVD ที่มีระบบเล่น MP3 ได้

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า ห้ามจำหน่าย

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า
ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท
จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่าง "2733 การกลับมาแห่งศีลธรรม"