ข่าวสารจาก manodham.com ฉบับที่ ๑๘ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ธรรมสวัสดีครับ

เว็บไซต์ www.manodham.com มีอายุครบ ๙ ปี เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคมที่ผ่านมา ลอดระยะ มีผู้ให้ความสนใจและให้กำลังใจแก่เว็บไซต์นี้เสมอมาทีมงานขอน้อมรับด้วยความสุขใจและขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ หากท่านมีโอกาส กรุณาแนะนำเว็บไซต์นี้แก่เพื่อนฝูงหรือญาติมิตรของท่าน อันเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยกันเผยแพร่ธรรมะเพื่อขยายวงกว้างมากขึ้น เพื่อความสะดวกท่านจะเปิดชมด้วยเว็บไซต์ www.manodham.org.ก็ได้ครับ

ต้นฉบับเสียงของหนังสือชุด "ธรรมโฆษณ์" ปัจจุบันรวบรวมได้เกือบทั้งหมด ผู้ใดสนใจทยอยขอรับแผ่นไปฟังได้ในรูปแบบให้เปล่า หรือจะรับฟังเสียง หรือ Download บนอินเตอร์เน็ทก็ได้ครับ ในหมวด "ซีดี ธรรมโฆษณ์"

ขอแนะนำเว็บไซต์ www.thai60.com ของนายแพทย์ เอกชัย จุละจาริตต์ เป็นเว็บไซต์ให้สติปัญญา เพื่อการพัฒนาสุขภาพจิตตามแนวพุทธฯ และสุขภาพกายตามแนวแพทย์แผนปัจจุบันอย่างง่าย ๆ สำหรับแผ่นซีดีที่มีจำหน่ายในแผนกหนังสือของมหามกุฎราชวิทยาลัย เยื้องพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร บางลำภู กรุงเทพฯ ท่านที่จะซื้อไปแจกเป็นธรรมทาน กรุณาติดต่อนายแพทย์ เอกชัย จุละจาริตต์ โทร ๐๒ ๒๔๑ ๐๘๓๗ เพื่อที่จะซื้อได้ในราคาทุน แต่ถ้าต้องการฟังเพื่อการศึกษา ท่านสามารถขอรับแผ่นสำเนาได้ที่เว็บไซต์นี้ในรูปแบบให้เปล่าครับ


ถ้าท่านมีเวลาผมอยากจะเชิญชวนท่านไปรับฟังการบรรยายหัวขัอแก่นธรรมจากนายแพทย์เอกชัยที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เช้าวันเสาร์ ทุกต้นเดือน เวลา ๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

พาโนรามา...เมืองไทย จัดทำโดย www.rosenini.com เป็นภาพเสมือนจริง รอบทิศทาง ๓๖๐ องศา มีมากกว่า ๑๐๐๐ ภาพให้ชมเพื่อการพักผ่อน และเพิ่มพูนความรู้ เชิญชมได้ในเว็บไซต์นี้ดังตัวอย่าง ชุด "สวนโมกข์อยู่ที่ไหน" ท่านผู้ใดสนใจซีดีชุดนี้ขอรับแผ่นได้ที่เว็บไซต์นี้ในรูปแบบให้เปล่าเช่นเคย

สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตสงบ และเหนือสิ่งอื่นใดให้คิดดี คิดดี และคิดดีเสมอ

ด้วยความรักห่วงใยและปรารถนาดีจากเว็บมาสเตอร์


 

 

ฅนแก่ทำ


Autumn at Loch Ness, Scotland by Colin Petersen


Boat in Lake, Philippines by Tim Hall


Outrigger on Beach, Indonesia by Ingo Jezierski


Sunset at Nangram Beach, Thailand by Konkaetam