ทิวทัศน์/Views
พาโนรามา...เมืองไทย
Panorama...Thailand
ภาพวีอาร์ทัวร์ ๓๖๐ องศา หมุนรอบ
ทิศกว่า ๑๐๐๐ ภาพ สถานที่มรดกโลก
สวนหลวง ร.๙ นครวัดนครธม อุทยาน
แห่งชาติ ภูเก็ต พังงา กระบี่ พิพิธภัณฑ์
ไทย พิพิธภัณฑ์นานาชาติ ภาพถ่ายจัง
หวัดต่างๆ สมุดภาพพุทธประวัติ พุทธ
ศิลป์ ภาพปริศนาธรรมไทย
ฯลฯ เหมาะ
แก่การชมเพื่อพักผ่อนและยังได้ความรู้

ทิวทัศน์/Views
พาโนรามา...เมืองไทย
มีภาพวีอาร์ทัวร์ 360 องศา หมุน
รอบทิศให้ชมกว่า 1,000 ภาพ

Panorama of Thailand,
More than 1,000 images of VR
Tour 360-degree Panorama,
a real scene of Thailand.

China World Heritage Sites

The Great Wall
The Chengde Mountain & Temples
The Dazu Grottoes
Mt. Emei & Leshan Giant Buddha
The Imperial Palace in Beijing
Scenic Wonders of Huangdong
Huangshan Mountain
Jiuzhaigau Scenic Area
Temple & Cemetery of Confucious
Lijiang - Ancient Town on Highland
The Wonders of Mt. Lushan
The Mogao Caves
The Old Town of Pingyao

Classical Gardens in Suzhou
Mount Taishan
The Temple of Heaven
Taoist Buildings on Mount Wudang
The Wulingyuan Scenic Area
The Wuyi Mountain
The Summer Palace
Zhoukoudian- Peking Man's Home
The Potala Palace
Terra-Cotta Warriors and Horse
สวนหลวง ร. ๙ Rama IX Garden
ชมภาพถ่ายต่างๆ ในสวน
Touring the garden by slides

นครวัดนครธม/Angkor Wat
ชมภาพถ่ายหลายๆ มุมมอง
In different angles by slides

Angkor Wat
The largest religious monument.
ข้อมูลทั่วเมืองไทย
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เที่ยวทุกตำบล
Around Thailand
OTOP, about Thai Tambon.
อุทยานแห่งชาติ
National Parks in Thailand
ท่องเที่ยวทั่วไทย
ไทยเที่ยวไทย กินของไทย ใช้ของไทย
ชมทะเลอันดามัน

ภูเก็ต พังงาและกระบี่ ภาพถ่าย โดย
ขันติ อุดมสังฆธรรม และ
วิโมกข์ อัคคธรรมวงศ์

หลวงพระบาง/Luangprabang
โดยทางเรือ เริ่มจากท่าเรือ เชียงของ
By boat, start at Chiangkong pier.

ภาพถ่ายชุดที่ ๑ Series 1
ภาพถ่ายชุดที่ ๒ Series 2
ภาพถ่ายชุดที่ ๓ Series 3
ภาพถ่ายชุดที่ ๔ Series 4
ภาพถ่ายชุดที่ ๕ Series 5
Ancient Egypt
The British Museum
Eternal Egypt
Exploring Egyptian
พุทธศิลป์/Buddhistic Art
โดยเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
ภาพปริศนาธรรมไทย
ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกข
สมุดภาพพุทธประวัต
ฉบับอนุรักษ์ภาพเขียนทางพุทธศาสนา
โดยครูเหม เวชกร

ภาพพุทธประวัติ/Life of Buddha
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
Thai Human Imagery Museum
Virtual Reality Tours 360 degrees
by Rosenini Panorama of Thailand.
A demonstration can be viewed at
www.rosenini/thaihuman imagery
museum
in English version herein.
ภาพเสมือนจริง ๓๖๐ องศา โดย Rosenin
พาโนรามา...เมืองไทย...มีเสียงบรรยายและ
ดนตรีประกอบ สามารถชมภาพตัวอย่างได้ที่
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย หรือขอรับแผ่น CD
ROM เพื่อเปิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ แจก
ให้เปล่า (โปรดคลิกอ่านรายละเอียดก่อน
การขอรับแผ่น)

The State Hermitage Museum
St. Peterburg, Russia
National Gallery of Art
Washingtion D.C.
The Metropolitan Museum
of Art (MET)
New York
Smithsonian
National Museum of American Histry
World Heritage
UNESCO
Directory of Art Museums
and Galleries

The finest in art across the world.
World Heritage in Thailand
Culture and Natural
World Heritage
Preservation in China
World Cultural Heritage in China
ประจวบคิรีขันธ์/Prachuabkirikarn
วัดเขาตะเกียบ
สุราษฎร์ธานี/Suratdhanee
สวนโมกขพลาราม
สวนโมกข์ พุมเรียง
ธรรมศรมนานาชาติ
โรงมหรสพทางวิญญาณ
เพชรบุรี/Petchburi
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน/
Mareukatayawan Palace

พระนครคีรี/Phra Nakornkiri
วังบ้านปืน/Wang Baan Puen
วัดพระนอน/Wat Phra Norn
ชลบุรี/Cholburi

เขาพระตำหนัก พัทยา/Pattaya
พัทยา ยามหัวค่ำ/Pattaya Night
พาโนรามา/Panorama Pattaya
พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์
วัดญาณสังวราราม/Wat Yan
ภาพมุมกว้าง/Panoramic Views
วิหารเซียน/Viharn Sian
วิหารหลวงพ่อดำ/Luang Pho Dam
อุทยานสามก๊ก/3-Kingdom Park
หาดนางรำ/Nangram Beach
หาดนางรำ หัวค่ำ/Nangram Beach
ท่าเรือแสมสาร/Samaesan Beach
แหลมแท่ง/Laem Taeng
วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม/Chalerm
บ้านสุขาวดี/Sukavadi Residence
ระยอง/Rayong
หาดพยูน/Phayun Beach
เจดีย์กลางน้ำ/Jedi Klangnam
หาดแม่รำพึง/Maerampueng Beach
สุพรรณบุรี/Suphanburi

วัดพระศรีรัตนมหาธาต/Mahathatุ
วัดหน่อพุทธางกูร/Buddhangkura
ดอนเจดีย์/Don Jedi
สวนนกท่าเสด็จ/Bird Sanctuary
บึงฉวาก/Chawark Underwater

วัดไผ่โรงวัว/Wat Pai Rong Wau
บ้านควาย/Buffalo Village
หอบรรหารแจ่มใส/BanhanTower
เชียงใหม่/Chiengmai
ดอยสุเทพ/Doi Suthep
หมีแพนด้า/Panda Bear
วัดเจ็ดยอด/Wat Ched Yod
วัดเจดีย์หลวง/Wat Jedi Luang
สวนพระนางสิริกิติ/Queen's Park
ดอยอินทนนท์/Doi Intanont
เส้นทางอ่างกา/Michael Trail
นภเมทนีดล/Nophmetanidol
นภพลภูมิสิรี/Noppolpumsiri

น้ำตกวชิรธาร/Vajiradhara Waterfall

น้ำตกแม่กลาง/MaeKlang Waterfall

น้ำตกสิริธาร/Siridhara Waterfall
น้ำตกแม่ยะ/Maeya Waterfall
วัดถ้ำอุโมงค์/Wat Tam Umong
วัดป่าดาราภิรมย์/Wat Darabhirom
วัดสิงห์/Wat Singha
ออบหลวง/Ob Luang National Park
พระธาตุจอมทองChom Thong
ตำหนักภูพิงค์/Bhupng Palace
ดอยปุย/Doi Pui
ลำปาง/Lampang
รร.โรงเรียนฝึก/Elephant School
วัดพระธาตุลำปางหลวง/Wat Luang
วัดพระธาตุจอมบึง/Wat Chom Ping
วัดเสลารัตนปัพพตารามWat Sela
วัดศรีชุม/Wat Sirchum

ลำพูน/Lampoon

อนุสาวรีย์จามเทวี/Chamdevi
วัดมหาวัน/Wat Mahawan
วัดจามเทวี/Wat Chamdevi
วัดพระธาตุหริภุญชัย/Haripunchai
แพร่/Phrae
แพะเมืองผี/Pae Muang Pee
พระธาตุช่อแฮ/Pra That Cho Hae
กาญจนบุรี/Kanchanaburi
ปราสาทเมืองสิงห์/ Muang Singh
สุสานทหาร/War Cemetery

สวนรำลึก/Ram Luek Garden
เขื่อนศรีนคริืนทร์/Srinakarin Dam
สะพานแม่น้ำแคว/River Kwai Bridge
ดอนเจดีย์/Don Jedi
วัดถ้ำเสือ/Wat Tam Sua
ถ้ำกาญจนาภิเษก/Crytal Cave
คำแสด/Kam Saed Resort

ราชบุรี/Rajburi
เขาแก่นจันทร์/Khao Kaen Chan
วัดมหาธาตุ/Wat Mahathat
อุทยานหินเขางู/Khao Ngu Park
วัดหนองหอย/Wat Nong Hoy
หนังใหญ่/Shadow Puppets
ลพบุรี/Lopburi
ปรางสามยอด/Prangsamyod
พระนารายณ์ราชนิเวศน์/Palace
บัานวิชาเยนทร์/Vichayen Res.
วัดพระศรีรัตน์/Wat Prasriratana
สิงห์บุรี/Singhburi
วัดพิกุลทอง/Wat Pikulthong
พระนอนจักรสีห์/Decline Buddha
วัดหน้าพระธาตุ/Wat Naprathat
อ่างทอง/Angthong
วัดขุนอินทประมูล/ Khun-Inpramul
อยูธยา/Ayuthya
วัดมเหยงคณ์/Wat Maheayong
วัดใหญ่/Wat Yai
วัดมหาธาตุ/Wat Mahathat
วัดพนัญเชิง/Pranancherng
สุโขทัย/Sukhothai
วัดศรีชุม/Wat Si-chum
พิษณุโลก/Phitsanuloke
พระพุทธชินราช/Buddhachinnaraj
สมุทรสงคราม/Smutsongkram
อุทยาน ร. ๒/Rama II Park
กรุงเทพฯ/Bangkok
วัดธรรมมงคล/Wat Dhammongkol
วัดพระราม ๙/Wat Rama IX
ภูเขาทอง/Golden Mount
โลหะปราสาท/Metal Palace
ศรืนครเขื่อนขันธ์/Kuenkan Park
เขาดิน/Khao Din
วัดโพธิ์/Wat Pho
วัดโพธิ์แมนคุณาราม/Wat Poman
สมุทรปราการ/Samutprakarn
พิพิธภัณฑ์ช้าง/Erawan Museum
นครราชสีมา/Korat
เขื่อนลำตะคอง/Lamtakong Dam
เขาจันทน์งาม/Khao Chan-ngam
วัดป่าสาลวัน/Wat Salawan Forest
สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว/ Bungtalua Park

ตาก/Tak
เขื่อนภูมิพล/Bhumipol Dam
บุรีรัมย์/Burirum

ปราสาทเมืองต่ำ/Mueang Tam
ปราสาทพนมรุ้ง/ Phanomrung