2208 เสียงธรรม ชุดที่ ๘

รหัสสวนโมกข์ 223 -238

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์
.........พรรษากาลเทศนา พ.ศ. ๒๕๑๗
223 01 ต.ค. 17 ไตรมาส - ศีลมาส สมาธิมาส ปัญญามาส 1:03:50
.........พรรษากาลเทศนา พ.ศ. ๒๕๑๕
224 26-27 ก.ค. 15
.........(1) การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ 0:13:52
.........(2) ความเป็น ผู้ฉลาดในฐานะ ๗ ประการ 0:41:09
225 02 ส.ค. 15 การปฏิบัติที่ไม่ผิด 0:53:40
226 09 ส.ค. 15 สิ่งที่ได้โดยยาก ๔ อย่าง 0:56:16
227 17 ส.ค. 15 อาหารของอวิชชา 0:57:05
228 24 ส.ค. 15 อาหารของวิชชาและวิมุติ 0:38:16
.........พรรษากาลเทศนา พ.ศ. ๒๕๑๖
231 23 ก.ค. 16 "นโม, ไตรสรณคมน์" 0:59:41
232 30 ก.ค. 16 ความวิเวกเป็นสุข 1:01:49
233 06 ส.ค. 16 ความไม่เบียดเบียนเป็นสุข 0:47:54
234 14 ส.ค. 16 ความคลายกำหนัดเป็นสุข 0:49:05
235 21 ส.ค. 16 การนำอัสมิมานะออกเสียได้เป็นสุข 0:54:23
236 28 ส.ค. 16 "ความรักเสมอตนไม่มี, สุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบไม่มี" 0:50:20
237 29 ส.ค. 10 การทำบุญสามแบบ 1:04:02
238 20 ก.ค. 13 การบำรุงพระศาสนา 0:52:30

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2208 เสียงธรรม ชุดที่ ๘"