2219 เสียงธรรม ชุดที่ ๑๙

รหัสสวนโมกข์ 312 - 318

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์์์
312 26 ก.ย. 18 การเก็บความโกรธใส่ยุ้งฉาง 1:27:19
313 20 พ.ค. 27 การงานคืออะไร? จะสนุกและเป็นสุขในการทำงานได้อย่างไร? 1:47:05
314 23 เม.ย. 30 การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา 1:38:53
315 13 ต.ค. 27 การทำชีวิตให้มีธรรมะ 1:08:54
316 30 ม.ค. 26 (1) การทำวิปัสสนา 1:07:33
316 31 ม.ค. 26 (2) ใจความสำคัญของวิปัสสนา 0:55:36
317 07 23 ม.ค. 26 การศึกษาเพื่อรู้และมีธรรมะสำหรับความเป็นมนุษย์ 1:49:22
318 08 15 ก.ย. 30 การสืบต่อความประสงค์ของบรรพบุรุษ 1:27:57

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2219 เสียงธรรม ชุดที่ ๑๙"