2234 เสียงธรรม ชุดที่ ๓๔

รหัสสวนโมกข์ 463 - 464

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์
463 อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๓
........15 ก.ค. 33 (1) ธรรมชาติแห่งความเห็นแก่ตัว 1:16:28
........16 ก.ค. 33 (2) อานาปานสติ คือการฝึกสติ 1:30:56
........20 ก.ค. 33 (3) การใช้สติให้สำเร็จประโยชน์ 1:47:48
464 อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๔.
........14 ต.ค. 33 (1) การอบรมธรรม 1:31:40
........15 ต.ค. 33 (2) การอบรมจิต 1:50:05
........19 ต.ค. 33 (3) ถาม - ตอบ ปัญหาธรรมะ 2:00:25

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2234 เสียงธรรม ชุดที่ ๓๔"