2238 เสียงธรรม ชุดที่ ๓๘

รหัสสวนโมกข์ 473

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์
473 อบรมคณะผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา รุ่นที่ ๑๐.
........16 มิ.ย. 34 (1) ปรมัตถสภาวธรรมสำหรับดำเนินชีวิต 0:44:29
........17 มิ.ย. 34 (2) ความลึกซึ้งบางอย่างของชีวิต 2:13:07
........18 มิ.ย. 34 (3) สภาวธรรมที่เรียกว่าขันธ์ห้า 1:54:19
........19 มิ.ย. 34 (4) คุณค่าของการมีชีวิตอยู่ด้วยปรมัตถธรรม 1:56:46
........20 มิ.ย. 34 (5) คุณของพระธรรม 1:41:14

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2238 เสียงธรรม ชุดที่ ๓๘"