2301 คู่มือจำเป็นจะต้องมีในการ
ศึกษาและปฏิบัติธรรม

รหัสสวนโมกข์ 5101

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์ วันที่แสดง
5101 ชุด "คู่มือที่จำเป็นจะต้องมีในการศึกษาและปฏิบัติธรรม" 18 ก.ค. 30 - 23 เม.ย. 31
..........สิ่งแรกที่ต้องรู้จักนั้นคือความทุกข์ 1:36:46
..........การหมดความเห็นแก่ตัวคือหมดทุกข์ 1:14:33
..........ชีวิตคือขันธ์ทั้งห้ามิใช่ตัวตน 1:46:55
..........คู่มือการปฏิบัติอานาปานสติอย่างสมบูรณ์(กายานุปัสสนา) 1:54:49
..........คู่มือการปฏิบัติอานาปานสติอย่างสมบูรณ์(เวทนานุปัสสนา) 1:01:04
..........คู่มือการปฏิบัติอานาปานสติอย่างสมบูรณ์(จิตตานุปัสสนา) 1:28:16
..........คู่มือการปฏิบัติอานาปานสติอย่างสมบูรณ์(ธัมมานุปัสสนา) 1:03:36
..........วิธีการใช้อานาปานสติให้เป็นประโยชน์แก่กิจการบ้านเรือน 0:47:24
..........การจัดการที่เหตุของสิ่งที่มีเหตุ(อย่าเอาไม้สั้นไปรันขี้) 0:53:50
..........พระพุทธศาสนาทั้งกลม 1:30:14
..........อัสมิมานะ,ภพ,ชาติ,เป็นสิ่งที่ต้องรู้จัก 1:15:56
..........ไม่มีอะไรที่ไม่เป็นไปตามกฏอิทัปปัจจยตา 0:47:54
..........มารู้จักพระพุทธศาสนากันให้ยิ่งกว่าที่แล้วมา ข้อ ๑-๒๐ 1:15:53
..........มารู้จักพระพุทธศาสนากันให้ยิ่งกว่าที่แล้วมา ข้อ ๒๑-๔๐ 1:06:35
..........มารู้จักพระพุทธศาสนากันให้ยิ่งกว่าที่แล้วมา ข้อ ๔๑-๖๐ 1:52:19
..........มารู้จักพระพุทธศาสนากันให้ยิ่งกว่าที่แล้วมา ข้อ ๖๑-๘๐ 1:48:52

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2301 คู่มือจำเป็นจะต้องมีฯ"