2305 ธรรมะกับสัญชาตญาณ

รหัสสวนโมกข์ 5105

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส /ชื่อเรื่อง / วันที่แสดง / ระยะเวลา
5105 ชุด "ธรรมะกับสัญชาตญาณ" 4 ม.ค. - 9 มี.ค. 29
..........สัญชาตญาณกับธรรมชาติแห่งความเป็นมนุษย์ 1:05:38
..........โครงสร้างของสัญชาตญาณ 1:12:30
..........โครงสร้างของสัญชาตญาณ(ต่อ) 1:34:05
..........สัญชาตญาณกับกิเลส 1:32:25
..........สัญชาตญาณกับกิเลส(ต่อ) 2:11:06
..........สัญชาตญาณกับโพธิ 1:33:55
..........การพัฒนาสัญชาตญาณโดยอานาปานสติ 1:37:33
..........การพัฒนาสัญชาตญาณโดยอานาปานสติ(ต่อ) 1:49:00
..........การพัฒนาสัญชาตญาณโดยอุปการธรรม 1:15:28
..........การใช้สัญชาตญาณที่พัฒนาแล้วในการทำประโยชน์ 1:29:33
..........การดำรงชีวิตที่เป็นการควบคุมสัญชาตญาณอยู่ในตัว 1:28:40
..........การปฏิบัติที่เพิกถอนสัญชาตญาณ 1:25:58
..........ภาวจิตเมื่ออยู่เหนือสัญชาตญาณโดยประการทั้งปวง 1:14:10

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2305 ธรรมะกับสัญชาตญาณ"