2312 ปรมัตถสภาวธรรม

รหัสสวนโมกข์ 5202

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์ วันที่แสดง
5202 ชุด "ปรมัตถสภาวธรรม" 6 ม.ค. - 31 มี.ค. 26
..........ข้อควรทราบก่อนเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าธาตุ 2:05:57 6 ม.ค. 26
..........ข้อควรทราบก่อนเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าธาตุ(ต่อ) 1:02:49 13 ม.ค. 26
..........ธาตุเกี่ยวข้องกันจนถึงความดับทุกข์ 1:28:34 20 ม.ค. 26
..........ความเนื่องกันระหว่างกลุ่มธาตุ 1:31:39 27 ม.ค. 26
..........ลักษณะอาการที่ธาตุปรุงแต่งสิ่งทั้งปวง 1:25:55 3 ก.พ. 26
..........หลักปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าธาตุ 1:41:47 10 ก.พ. 26
..........พระอรหันต์กับสิ่งที่เรียกว่าธาตุ อายตนะ ขันธ์ 1:28:45 10 ก.พ. 26
..........ธาตุที่อยู่ในรูปอายตนะ 1:38:24 24 ก.พ. 26
..........ความสำคัญของการสัมผัสทางอายตนะ 1:30:07 3 มี.ค. 26
..........อายตนะสัมผัสให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าขันธ์ 1:31:57 10 มี.ค. 26
..........อาการที่เกิดได้และเกิดไม่ได้แห่งปัญจุปาทานขันธ์ 1:34:16 17 มี.ค. 26
..........ภาวะพื้นฐานของสิ่งที่เรียกว่าคน 1:34:21 24 มี.ค. 26
..........ประโยชน์แห่งการเข้าถึงปรมัตถสภาวธรรม 2:02:05 31 มี.ค. 26

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2312 ปรมัตถสภาวธรรม"