2313 ปัญหาแห่งมนุษยภาพ

รหัสสวนโมกข์ 5203

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์ วันที่แสดง
5203 ชุด "ปัญหาแห่งมนุษยภาพ" 3 ม.ค. - 28 ม๊.ค. 24
..........สิ่งประเล้าประโลมใจในฐานะเป็นปัจจัยที่ห้า 1:26:44 3 ม.ค. 24
..........ความแน่ใจในสิ่งทีถือเอาเป็นที่พึ่ง 1:07:51 3 ม.ค. 24
..........ความรู้สึกแห่งมิตรภาพ 1:00:45 3 ม.ค. 24
..........ความถูกต้องแห่งไตรทวาร 1:05:51 3 ม.ค. 24
..........ความรู้ที่เพียงพอตามที่สมควรจะรู้ 1:36:12 31 ม.ค. 24
..........ความมีผู้นำทางวิญญาณ 1:26:54 21 ก.พ. 24
..........ความมีสุขภาพอนามัยทางจิต 1:31:44 21 ก.พ. 24
..........ความมีอาหารใจหล่อเลี้ยงอย่างเพียงพอ 1:14:39 28 ก.พ. 24
..........ความมีนิสัยน้อมเอียงไปสู่ความสงบ 1:24:54 7 มี.ค. 24
..........การรู้จักใช้สัญชาตญาณแห่งความกลัว 1:34:26 7 มี.ค. 24
..........ความมีวิญญาณแห่งการต่อสู้ 1:24:23 14 มี.ค. 24
..........การบำเพ็ญบารมีที่ถูกแนวทาง 1:43:18 21 มี.ค. 24
..........ความมีจุดมุ่งต่อที่สุดทุกข์อยู่ตลอดเวลา 1:05:01 28 มี.ค. 24

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2313 ปัญหาแห่งมนุษยภาพ"