2316 ภาษาคน - ภาษาธรรม

รหัสสวนโมกข์ 5206

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์ วันที่แสดง
5206 ชุด "ภาษาคน - ภาษาธรรม" 4 เม.ย. - 4 ก.ค. 30
..........ภาษาคน-ภาษาธรรม คำสามัญทั่วๆไป ตอนที่ ๑ 1:42:29
..........ภาษาคน-ภาษาธรรม คำสามัญทั่วๆไป ตอนที่ ๒ 1:37:40
..........ภาษาคน-ภาษาธรรม คำสามัญทั่วๆไป ตอนที่ ๓ 1:10:52
..........ภาษาคน-ภาษาธรรม คำสามัญทั่วๆไป ตอนที่ ๔ 1:51:35
..........ภาษาคน-ภาษาธรรม คำสามัญทั่วๆไป ตอนที่ ๕ 1:06:16
..........ภาษาคน-ภาษาธรรม คำลำดับอักษร ตอนที่ ๑ 1:18:44
..........ภาษาคน-ภาษาธรรม คำลำดับอักษร ตอนที่ ๒ 1:39:55
..........ภาษาคน-ภาษาธรรม คำลำดับอักษร ตอนที่ ๓ 1:44:50
..........ภาษาคน-ภาษาธรรม คำลำดับอักษร ตอนที่ ๔ 2:07:33

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2316 ภาษาคน-ภาษาธรรม"