2320 สัมมัตตานุภาพ

รหัสสวนโมกข์ 5210

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา์์ / วันที่แสดง
5210 ชุด "สัมมัตตานุภาพ" 4 ก.ค. - 26 ก.ย. 24
..........อานุภาพแห่งความถูกต้อง 1:47:39 4 ก.ค. 24
..........ความถูกต้องของความเป็นมนุษย์ 1:22:05 11 ก.ค. 24
..........ความถูกต้องของความเป็นสัตว์สังคม 1:27:52 18 ก.ค. 24
..........ความถูกต้องของความเป็นพุทธบริษัท 1:53:59 25 ก.ค. 24
..........ความถูกต้องของพระธรรม 1:44:34 1 ส.ค. 24
..........ความถูกต้องแห่งการตอบสนองของมนุษย์ต่อธรรม 1:21:17 8 ส.ค. 24
..........ความถูกต้องแห่งการเดินตามทางของพระธรรม 1:19:57 15 ส.ค. 24
..........ความถูกต้องของตัวทางเดิน 1:35:56 22 ส.ค. 24
..........ความถูกต้องของอิทัปปัจจยตา 1:12:47 29 ส.ค. 24
..........ความถูกต้องของสามัญลักษณะ 1:24:20 5 ก.ย. 24
..........ความถูกต้องของอริยสัจจตถา 1:16:17 12 ก.ย. 24
..........ความถูกต้องของจุดหมายปลายทาง 1:27:22 19 ก.ย. 24
..........ความถูกต้องของทุกเรื่องในชีวิตของมนุษย์เรา 1:47:59 26 ก.ย. 24

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2320 สัมมัตตานุภาพ"