2321 ธรรมปาฏิโมกข์

รหัสสวนโมกข์ 5301

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์ วันที่แสดง
5301 ชุด "ธรรมปาฏิโมกข์" 3 ส.ค. 21 - 28 ก.ย. 24
..........พระรัตนตรัย (ไม้อิงสามขา) 1:28:52
..........ศาสตราสามอัน 1:00:38
..........โจรฉกรรจ์สามก๊ก 0:48:29
..........ป่ารกสามดง 0:53:52
..........เวียนวงสามวน 0:46:56
..........ทุกข์ทนทั้งสามโลก 1:00:06
..........เขาโคกสามเนิน 1:07:23
..........ทางห้ามเดินสองแพร่ง 0:48:25
..........มดแมลงห้าตัว 1:09:19
..........มารที่น่ากลัวห้าตน 1:06:42
..........บ่วงคล้องคนหกบ่วง 1:16:57
..........เหตุแห่งสิ่งทั้งปวงหกตำแหน่ง 1:07:17
..........แหล่งแห่งอบายสี่ขุม 0:55:30
..........สิ่งที่ต้องควบคุมสามจุด 1:09:16
..........หนทางแห่งวิมุติมีองค์ประกอบแปดองค์ 1:28:27
..........วัตถุที่พึงประสงค์สองสถาน 1:10:46

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2321 ธรรมปาฏิโมกข์"