2322 สิ่งสำคัญที่พากันมองข้าม

รหัสสวนโมกข์ 5302

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์ วันที่แสดง
5302 ชุด "สิ่งสำคัญที่พากันมองข้าม" 7 เม.ย. - 30 มิ.ย. 22
..........โลกมนุษย์จะสิ้นสุดมนุษย์ธรรม 0:58:10
..........โลกพระศรีอาริย์อยู่แค่ปลายจมูก 1:10:33
..........การทำภาวนา 1:36:41
..........ชีวิตโดยพื้นฐาน 1:31:33
..........ความรักผู้อื่น 1:06:23
..........ตถตา ความเป็นเช่นนั้นเอง 1:34:34
..........พระธรรมนั่นแหละคือ พระเจ้า 1:15:47
..........หลักพื้นฐานทางศาสนาสำหรับเยาวชน 1:33:43
..........ธรรมกามยตา( ความกระหายต่อพระธรรม) 1:04:06
..........พ่อ แม่ สมบูรณ์แบบ 1:04:04
..........ความรักดี 0:47:39
..........ความมีจุดหมายปลายทาง 1:03:15

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2322 สิ่งสำคัญที่พากันมองข้าม"