2326 อตัมมยตา ชุดที่ ๑

รหัสสวนโมกข์ 5306

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์ วันที่แสดง
5306 ชุด "อตัมมยตา ชุดที่ ๑" 30 ก.ค. - 24 ต.ค. 31
..........ทำไมจึงต้องพูดเรื่องอตัมมยตา 1:02:46
..........อตัมมยตารวมเรื่องทุกเรื่องที่พุทธบริษัทควรจะรู้ 0:23:52
..........อตัมมยตารวมเรื่องทุกเรื่องที่พุทธบริษัทควรจะรู้(ต่อ) 1:01:55
..........กลิ่นไอของอตัมมยตาในธรรมทั้งปวง 1:24:39
..........อตัมมยตาในแง่ของภาษา 1:15:24
..........การมีและใช้อตัมมยตาในระดับโลกิยะ 1:21:32
..........อตัมมยตากับชีวิตประจำวันของผู้พัฒนา 1:07:57
..........อตัมมยตากับสันติภาพ 1:24:40
..........อตัมมยตาทำหน้าที่ในสัตตบทของสัตว์ทั้งหลาย 1:08:04
..........สหายธรรมของอตัมมยตา 0:55:11
..........อตัมมยตากับปัญหาของมนุษย์แห่งยุคปรมาณู 0:44:27
..........ปาฏิหาริย์แห่งอตัมมยตา 1:00:59
..........บทช่วยจำสำหรับเรื่องอตัมมยตา 2:14:12

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2326 อตัมมยตา ชุดที่ ๑"