2403 เสียงธรรม ชุดที่ ๔๔

รหัสสวนโมกข์ 6121

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
6121 อบรมพระราชภัฏวัดชลประทานรังสฤษฎ์ พ.ศ. ๒๕๓๐
..........10 เม.ย. 30 ธรรมกับความเป็นมนุษย์ 0:55:46
..........11 เม.ย. 30 ธรรมกับหน้าที่การงาน 1:02:20
..........13 เม.ย. 30 ธรรมในฐานะเป็นสิ่งที่ป้องกันความทุจริต 1:02:58
..........14 เม.ย. 30 ความเป็นมนุษย์ที่เต็ม 0:56:53
..........15 เม.ย. 30 ธรรมช่วยให้สามารถควบคุมสัญชาตญาณ 0:58:22
..........16 เม.ย. 30 ธรรมช่วยให้การงานไม่เป็นทุกข์ 0:56:23
..........17 เม.ย. 30 ความเห็นแก่ตัวคือศัตรูร้ายกาจที่สุดของมนุษย์ 0:59:03
..........18 เม.ย. 30 การเห็นตถตาในทุกสิ่ง 0:57:53
..........19 เม.ย. 30 การเลื่อนชั้นหรือภูมิแห่งจิต 0:52:36
..........20 เม.ย. 30 ธรรมช่วยให้มีนิพพุติสูงขึ้นไปจนกระทั่งถึงนิพพาน 0:57:40

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2403 เสียงธรรม ชุดที่ ๔๔"