2408 เสียงธรรม ชุดที่ ๔๙

รหัสสวนโมกข์ 6301 - 6302

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
6301 อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๒๕
..........11 ก.ค. 25 การศึกษาภายใน 1:42:02
..........18 ก.ค. 25 ทุกอย่างขึ้นอยู่กับจิต 1:35:25
..........25 ก.ค. 25 การปรุงแต่งจิต 1:45:03
6302 1 ส.ค. 25 ธาตุ 1:34:08
..........7 ส.ค. 25 อายตนิกธรรม 1:03:42
..........15 ส.ค. 25 เคหสิต-เนกขัมมสิต (อาศัยเรือน-อาศัยเนกขัมม์) 1:06:05
..........22 ส.ค. 25 เปรียบเทียบศาสนาโดยหัวใจ 1:44:33
..........29 ส.ค. 25 ศาสนาเป็นเครื่องมือแก้ปัญหา 1:40:48

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2408 เสียงธรรม ชุดที่ ๔๙"