2413 เสียงธรรม ชุดที่ ๕๔

รหัสสวนโมกข์ 6315

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
6315 อบรมพระราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๒๔
..........16 ต.ค. 24 ปัญหาเฉพาะหน้าของมนุษย์ 1:04:58
..........17 ต.ค. 24 ธรรมชาติแห่งความเป็นบุถุชน 1:02:51
..........17 ต.ค. 24 เหตุที่ทำให้เป็นบุถุชน 1:18:08
..........18 ต.ค. 24 บุถุชนที่ขึ้นถึงยอดสุดของความเป็นบุถุชน 1:00:28
..........18 ต.ค. 24 วิธีการก้าวขึ้นเหนือความเป็นบุถุชน 1:15:19
..........19 ต.ค. 24 อุปสรรคของการขึ้นจากบุถุชนภาวะ 1:15:54
..........20 ต.ค. 24 เหนือโลกกันที่นี่และเดี๋ยวนี้ 1:01:25
..........20 ต.ค. 24 ทุกอย่างมีเหตุปัจจัยเฉพาะของมันเอง 1:10:04

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2413 เสียงธรรม ชุดที่ ๕๔"