2414 เสียงธรรม ชุดที่ ๕๕

รหัสสวนโมกข์ 6316

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
6316 อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๓๐
..........19 ก.ค. 30 การปฏิบัติให้ถูกต้องตรงตามความมุ่งหมายของการบวช 1:07:52
..........27 ก.ค. 30 การอยู่อย่างชนิดที่ไม่มีอะไรเป็นของตน 1:15:38
..........2 ส.ค. 30 กามารมณ์ การสมรส การสืบพันธุ์ การสืบสกุล 0:52:00
..........9 ส.ค. 30 การสืบอายุพระศาสนา 1:01:37
..........16 ส.ค. 30 สิ่งที่มีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์ได้ 1:02:44
..........23 ส.ค. 30 การพักผ่อน 1:01:27
..........30 ส.ค. 30 อย่าสร้างนิสัยหาทางออกให้กิเลส 0:48:58
..........6 ก.ย. 30 การประพฤติธรรมให้สุจริต 0:51:01
..........13 ก.ย. 30 วิเวก เป็นสิ่งที่ควรรู้และควรมี 0:58:57
..........20 ก.ย. 30 อิสรภาพหรือเสรีภาพในทางธรรม 1:01:06
..........29 ก.ย. 30 ความเป็นหนี้และไม่เป็นหนี้ 1:01:32
..........7 ต.ค. 30 การรับใช้ผู้อื่นเป็นลักษณะของมหาบุรุษ 0:39:35

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2414 เสียงธรรม ชุดที่ ๕๕"