2415 เสียงธรรม ชุดที่ ๕๖

รหัสสวนโมกข์ 6317

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
6317 อบรมพระนวกะในพรรษา พ.ศ. ๒๕๓๑
..........7 ส.ค. 31 การบวช 0:56:50
..........14 ส.ค. 31 การฝึกความแข็งแกร่งของชีวิต 0:56:34
..........23 ส.ค. 31 การควบคุมบังคับกิเลส 1:00:27
..........28 ส.ค. 31 หาให้พบชีวิตที่เย็น 1:03:22
..........4 ก.ย. 31 "สิ่งที่เรียกว่า ""ภพ""" 1:00:52
..........11 ก.ย. 31 สภาวธรรมที่ต้องรู้จัก 1:05:13
..........18 ก.ย. 31 "สิ่งที่เรียกว่า ""ภาษา""" 1:20:41
..........25 ก.ย. 31 พุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์ 0:59:49
..........3 ต.ค. 31 อตัมมยตาเท่าที่ควรทราบกันไว้บ้าง 0:59:46
..........9 ต.ค. 31 มนุษย์เราจะเรียนอะไรกัน 0:58:02

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2415 เสียงธรรม ชุดที่ ๕๖"