2510 เสียงธรรม ชุดที่ ๗๔

รหัสสวนโมกข์ 838

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
838 17-23 ธ.ค. 25 อบรมพระธรรมทายาท รุ่นที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๒๕
.......(1) ปฐมนิเทศ 0:20:22
.......(2) ความหมายทั่วไปของธรรมทายาท 1:13:46
.......(3) ธรรมทายาทในส่วนปริยัติ 1:38:06
.......(4) ธรรมทายาทในส่วนปฏิบัติ 1:16:11
.......(5) ธรรมทายาทในส่วนปฏิเวธ 1:35:13
.......(6) ธรรมทายาทในส่วนการเผยแพร่ 1:27:33
.......(7) พิธีปิดการอบรมพระธรรมทายาท 0:47:33

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2510 เสียงธรรม ชุดที่ ๗๔"