2519 เสียงธรรม ชุดที่ ๘๓

รหัสสวนโมกข์ 971 - 978

โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
971 1 เม.ย. 34 ปัญหาร่วมกันระหว่างทหารและพลเรือน 0:55:33
972 31 ธ.ค. 33 ธรรมะส่งท้ายปีเก่าด้วยการกำจัดความเห็นแก่ตัว 1:49:51
973 4 มี.ค. 34 การพัฒนาชีวิตด้วยธรรมะ 1:09:25
974 23 ก.พ. 34 มนุษยธรรมจำเป็นสำหรับมนุษยชาติ 1:52:11
975 8 ธ.ค. 33 พุทธศาสนาในฐานะที่เป็นเทคโนโลยี 1:36:13
976 15 พ.ค. 34 ธรรมะเป็นการพัฒนาตัวเองให้ถึงที่สุดแห่งความเป็นมนุษย์ 1:23:17
977 16 มี.ค. 34 สนใจศึกษาปฏิบัติธรรมะทำไมกัน 1:51:17
978 12 เม.ย. 34 ธรรมประยุกต์ : สิ่งที่เรายังขาดอยู่ 1:43:34

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2706 เสียงธรรม ชุดที่ ๘๓"