2707 หนทางรอดของมนุษย์เรา

รหัสสวนโมกข์ 1101
ปาฐกถาธรรมทางวิทยุฯ
วันที่ 21 กพ. - 18 ธค. 31


โดย

ท่านพุทธทาสภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีนี้
รหัส วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา์์
1101 6 21 ก.พ. - 18 ธ.ค. 31 ปาฐกถาธรรมทางวิทยุฯ ชุด หนทางรอดของมนุษย์เรา
.........01 วิกฤตการณ์ที่กำลังคุกคามโลก (30.35)
.........02 ความเห็นแก่ตัวน่ากลัวนัก (28.26)
.........03 หนทางรอดคือการทำลายความเห็นแก่ตัว (31.19)
.........04 บ่อเกิดแห่งความเห็นแก่ตัวคือตัวเรา (29.44)
.........05 ปัญหาทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวตน (29.42)
.........06 อตัมมยตายามหาวิเศษในการกำจัดความเห็นแก่ตัว (31.06)
.........07 นิพพานคือความอยู่รอดของมนุษยชาติ (28.57)
.........08 ความไม่เห็นแก่ตัวจำเป็นสำหรับระบบการเมืองของโลก (30.39)
.........09 ธรรมะที่ต้องใช้ในการกำจัดความเห็นแก่ตัว (31.14)
.........10 การศึกษาที่สามารถกำจัดความเห็นแก่ตัว (29.50)
.........11 การอยู่เหนืออิทธพลของความเป็นบวกเป็นลบ (30.01)
.........12 การควบคุมผัสสะคือการควบคุมโลก (29.10)

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "2707 หนทางรอดของมนุษย์เรา"