2711 ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปี
ที่มีสวนโมกข์ ตอนที่ ๒
โดย
ท่านพุทธทาส ภิกขุ
สวนโมกขพลาราม ไชยา สุราษฎร์ธานี


ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาส ภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับได้รับความเอื้อเฟื้อจากพระสมภพ สุเมโธ ดอนเคี่ยม สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการแสดงธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุ

เนื้อหาบรรจุในแผ่นซีดีมีดังนี้
ลำดับ / วันที่แสดง / ชื่อเรื่อง / ระยะเวลา
ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปีที่มีสวนโมกข์ ตอน ๒
........1 2526-07-02 ฟ้าสางทางlสุคติ 1:17:00
........2 2526-07-09 ฟ้าสางทางอริยวงศ์ 1:28:59
........3 2526-07-16 ฟ้าสางทางความสะอาด สว่าง สงบ 1:52:04
........4 2526-07-23 ฟ้าสางทางมีชีวิตถูกต้อง 2:16:23
........5 2526-07-30 ฟ้าสางทางจืต 2:20:35
........6 2526-08-13 ฟ้าสางทางปรมัตถ์ อภิธรรม อุบาสก 2:18:19
........7 2526-08-20 ฟ้าสางทางฝ่ายบรรชิต 1:37:41
........8 2526-08-27 ฟ้าสางทางภาษาพูด สวดมนต์ มังสวิรัติ 1:30:46
........9 2526-09-03 ฟ้าสางทางมัชชวิรัติและอบายมุข 1:30:26
......10 2526-09-10 ฟ้าสางทางศาสนสัมพันธ์ 2:07:04
......11 2526-09-17 ฟ้าสางทางการศึกษา 1:17:06
......12 2526-09-24 ฟ้าสางทางพุทธศิลป์ 1:57:19

ใช้กับเครื่องเล่นที่มีโปรแกรม MP3

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

ระบุที่มุมซองล่างซ้าย "๒๗๑๑ ฟ้าสางระหว่าง ๕๐ ปีฯ"