2714 พุทธคุณบรรยาย ชุดที่ 2

โดย


ท่านพุทธทาส ภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับสำเนาของสวนโมกขพลาราม เอื้อเฟื้อโดยพระสมภพ สุเมโธเสียงการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

01 อุบาลีพุทธคุณวรรค ๑ 2520-04-30 (2.52.02)
02 อุบาลีพุทธคุณวรรค ๒ 2520-05-07 (2.33.29)
03 อุบาลีพุทธคุณวรรค ๓ 2520-05-14 (2.42.56)
04 อุบาลีพุทธคุณวรรค ๔ 2520-05-23 (2.37.57)
05 อุบาลีพุทธคุณวรรค ๕ 2520-05-30 (3.07.52)
06 อุบาลีพุทธคุณวรรค ๖ (บทที่ ๕๑-๕๗) 2520-06-04 (1.57.39)
07 อุบาลีพุทธคุณวรรค ๖ (บทที่ ๕๘-๐) 2520-06-11 (0.55.08)
08 อุบาลีพุทธคุณวรรค ๗ 2520-06-11 (2.11.48)
09 อุบาลีพุทธคุณวรรค ๘ 2520-06-18 (3.07.00)
10 อุบาลีพุทธคุณวรรค ๙ 2520-06-25 (2.27.05)
11 อุบาลีพุทธคุณวรรค ๑๐ 2520-07-02 (2.27.52)

ใช้กับเครื่องเล่น MP3 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
เครื่องเล่น VCD และ DVD ที่มีระบบเล่น MP3 ได้

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า ห้ามจำหน่าย

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า
ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท
จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่าง "2714 พุทธคุณบรรยาย ชุดที่ 2"