2717 ๑๘ค อริยศีลธรรม

ท่านพุทธทาส ภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับสำเนาของสวนโมกขพลาราม เอื้อเฟื้อโดยพระสมภพ สุเมโธเสียงการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ลำดับ / ขื่อเรื่อง / วันที่ / ระยะเวลา
01 ชื่อของคำว่าศีลธรรม 06-07-2517 (1.17.55)
02 ความหมายของคำว่าศีลธรรม 13-07-2517 (1.17.09)
03 ค่าและความจำเป็นที่ต้องมีศีลธรรม 20-07-2517 (1.21.23)
04 ปัญหาเกี่ยวกับศีลธรรมแห่งยุคปัจจุบัน 27.07.2517 (1.19.59)
05 ความรู้สึกของมนุษย์ต่อปัญหาทางศีลธรรม 03-08-2517 (0.43.01)
06 ความรู้สึกของมนุษย์ต่อปัญหาทางศีลธรรม (ต่อ) 10-08-2517 (1.14.38)
07 ปัญหาต่างๆ ที่กำลังทับถมแก่ปัญหาศีลธรรม 17-08-2517 (0.55.02)
08 ปัญหาต่างๆ ที่กำลังทับถมแก่ปัญหาศีลธรรม (ต่อ) 24-08-2517 (1.30.11)
09 การรื้อฟื้นปรับปรุงและส่งเสริมศีลธรรม 31-08-2517 (0.45.27)
10 การรื้อฟื้นปรับปรุงและส่งเสริมศีลธรรม (ต่อ) 07-09-2517 (1.32.49)
11 อริยศีลธรรมสำหรับยุวชน 17-09-2517 (1.46.50)
12 อริยศีลธรรมสำหรับยุวชน (ต่อ) 21-09-2517 (2.34.12)
13 สิ่งกระตุ้นแลเอานิสงส์ของศีลธรรม 28-09-2517 (1.34.53)

ใช้กับเครื่องเล่น MP3 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
เครื่องเล่น VCD และ DVD ที่มีระบบเล่น MP3 ได้

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า ห้ามจำหน่าย

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า
ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท
จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่าง "2717 อริยศีลธรรม"