2721 ๑๘ง เยาวชนกับศีลธรรม
ท่านพุทธทาส ภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับสำเนาของสวนโมกขพลาราม เอื้อเฟื้อโดยพระสมภพ สุเมโธเสียงการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ลำดับ วันที่ / ขื่อเรื่อง / ระยะเวลา
01 01-01-2520 ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเยาวชน (1.03.01)
02 08-01-2520 เยาวชนอภิชาตบุตร (2.10.21)
03 15-01-2520 การสร้างเยาวชนแห่งยุคปัจจุบัน (1.51.40)
04 22-01-2520 ศาสตร์ในการสร้างเยาวชน (1.58.13)
05 29-01-2520 ตรีรัตนศาสตร์สากล (1.49.26)
06 12-02-2520 พุทธศาสตร์สำหรับเยาวชน (2.29.27)
07 19-02-2520 ธรรมศาสตร์สำหรับเยาวชน (2.28.46)
08 26-02-2520 สังคมศาสตร์สำหรับเยาวชน (2.30.22)
09 05-03-2520 ไทยตรียางคธรรมสำหรับเยาวชน (1.45.38)
10 12-03-2520 ศีลธรรมแห่งการต่อสู้สำหรับเยาวชน (1.42.21)
11 19-03-2520 ทางเขวและทางตรงของเยาวชน (2.36.15)
12 26-03-2520 ศีลธรรมเกี่ยวกับความมั่นคงของชนชาติไทยสำหรับเยาวชน (2.16.00)

ใช้กับเครื่องเล่น MP3 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
เครื่องเล่น VCD และ DVD ที่มีระบบเล่น MP3 ได้

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า ห้ามจำหน่าย

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า
ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท
จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่าง "2721 เยาวชนกับศีลธรรม"