2723 อบรมพระนวกะ 2516
ท่านพุทธทาส ภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับ เอื้อเฟื้อโดยพระสมภพ สุเมโธ สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

01 2516-07-21 ธรรมะที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ (1.09.50)
02 2516-07-22 พรหมจรรย์คือการปฏิบัติธรรมอย่างสูงสุด (1.00.27)
03 2516-07-24 พรหมจรรย์มิใช่ลาภสักการะเสียงสรรเสริญเป็นอานิสงส์ (1.12.50)
04 2516-07-25 พรหมจรรย์มิใช่ปรัชญาและเป็นข้าศึกกับปรัชญา (0.59.32)
05 2516-07-31 พรหมจรรย์จะช่วยให้ไม่ต้องฝากชีวิตนี้ไว้กับความหวัง (1.01.08)
06 2516-08-01 พรหมจรรย์ ขึ้นอยู่กับการควบคุมกาย วาจา ใจ ให้อยู่ในภาวะที่ถูกต้อง (0.55.58)
07 2516-08-04 พรหมจรรย์คือสิ่งที่จะี่ต้องปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนตลอดชีวิต (1.01.49)
08 2516-08-05 พรหมจรรย์กับผู้ไม่นิยมบังคับตัวเอง (0.57.16)
09 2516-08-06 พรหมจรรย์กับการคงแก่เรียน (1.02.14)
10 2516-08-08 พรหมจรรย์ต้องการสิ่งที่เรียกว่้าระเบียบเป็นสิ่งสำคัญ (0.59.40)

ใช้กับเครื่องเล่น MP3 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
เครื่องเล่น VCD และ DVD ที่มีระบบเล่น MP3 ได้

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า ห้ามจำหน่าย

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า
ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท
จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่าง "2723 อบรมพระนวกะ 2516"