2724 อบรมพระนวกะ 2517
ท่านพุทธทาส ภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับ เอื้อเฟื้อโดยพระสมภพ สุเมโธ สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

01 2517-07-28 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการบวช (0.35.34)
02 2517-07-29 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเรียน (0.53.06)
03 2517-07-30 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับงานอดิเรก (0.55.18)
04 2517-07-31 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเคร่งหรือไม่เคร่ง (0.34.05)
05 2517-08-01 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกิจวัตร (0.40.24)
06 2517-08-13 ความเข้าใจถูกเกี่ยวกับพระรัตนตรัย (1.04.00)
07 2517-08-15 ความเข้าใจถูกเกี่ยวกับพระสัทธรรม (1.06.30)
08 2517-09-10 ความเข้าใจถูกเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าศาสนา (1.00.22)
09 2517-09-11 ความเข้าใจถูกเกี่ยวกับคัมภีร์ทางศาสนา (0.59.40)

ใช้กับเครื่องเล่น MP3 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
เครื่องเล่น VCD และ DVD ที่มีระบบเล่น MP3 ได้

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า ห้ามจำหน่าย

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า
ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท
จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่าง "2724 อบรมพระนวกะ 2517"