2725 อบรมพระวิปัสสนาจารย์ 2515
ท่านพุทธทาส ภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับ เอื้อเฟื้อโดยพระสมภพ สุเมโธ สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

01 2515-03-17 ปฐมนิเทศน์ (0.48.22)
02 2515-03-19 พรหมจรรย์น่าดื่มเหมือนมัณฑะ (1.12.46)
03 2515-03-20 อิมัง โลกัง (1.06.05)
04 2515-03-21 ภพ ชาติในใจคน (0.57.22)
05 2515-03-22 เรื่องธาตุ (0.58.33)
06 2515-03-23 เรื่องญาณ (1.04.28)
07 2515-03-24 ธรรมสมาธิ (1.03.21)
08 2515-03-26 พระพุทธเจ้าเป็นนายแพทย์ (1.12.31)
09 2515-03-27 สิ่งที่เรียกว่าธรรม ธัมโม (1.11.35)
10 2515-03-28 ดวงตาเห็นธรรม (1.16.28)
11 2515-03-29 คนไม่มี (1.06.25)
12 2515-03-30 เห็นรูปสักว่าเห็น ฯลฯ เมื่อนั้นตัวเธอไม่มี (1.04.24)
13 2515-03-31 ภาษาคน ภาษาธรรม (1.08.48)
14 2515-04-02 สรุป (0.50.41)

ใช้กับเครื่องเล่น MP3 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
เครื่องเล่น VCD และ DVD ที่มีระบบเล่น MP3 ได้

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า ห้ามจำหน่าย

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า
ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท
จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่าง "2725 อบรมพระวิปัสสนาจารย์ 2515"