2728 ธรรมะกับการเมือง

ท่านพุทธทาส ภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับ เอื้อเฟื้อโดยพระสมภพ สุเมโธ สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ลำดับ วันที่ / ขื่อเรื่อง / ระยะเวลา
01 2519-07-03 การเมืองกับธรรมะ (2.39.28)
02 2519-07-10 การเมืองคือธรรมะ (1.56.10)
03 2519-07-17 พระเจ้าคือยอดสุดของนักการเมือง (2.32.08)
04 2519-07-24 นักการเมืองของพระเจ้า (1.50.59)
05 2519-08-14 ธรรมะสำหรับนักการเมือง (ไม่จบ) (1.54.43)
06 2519-08-28 ถ้ามีธรรมะก็ไม่ต้องมีการเมือง (ไม่สมบูรณ์) (1.18.57)
07 2519-09-04 ทำอย่างไรโลกนี้จะมีการเมืองในระบบธรรมะ (1.45.58)
08 2519-09-11 ระบบการเมืองที่เหมาะสมแก่ศาสนิกชนตามแบบฉบับ (1.54.49
09 2519-09-18 องศ์ประกอบเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของพุทธบริษัท (2.10.44)
10 2519-09-25 ปัญหาเฉพาะหน้าของมนุษย์ยุคปัจจุบัน (1.59.27)

ใช้กับเครื่องเล่น MP3 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
เครื่องเล่น VCD และ DVD ที่มีระบบเล่น MP3 ได้

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า ห้ามจำหน่าย

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า
ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท
จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่าง "2728 ธรรมะกับการเมือง"