2730 ๓๙.ค ธรรมบรรยายต่อหางสุนัข
ท่านพุทธทาส ภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับ เอื้อเฟื้อโดยพระสมภพ สุเมโธ สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

01 2523-10-26 (13.00 น.) ปฐมนิเทศน์ (0.55.12)
02 2523-10-27 (09.30 น.) สิ่งที่เป็นคู่ชีวิต (1.09.50)
03 2523-10-27 (15.00 น.) ทิศทั้งหก (1.17.36)
04 2523-10-28 (09.30 น.) นรกกับสวรรค์ (1.08.42)
05 2523-10-28 (15.00 น.) นิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้ (1.10.43)
06 2523-10-28 (20.30 น.) โพธิหรือกิเลส (1.10.00)
07 2523-10-29 (09.30 น.) ตัดต้นเหตุทันเวลา (1.15.42)
08 2523-10-29 (15.00 น.) มัชฌิมาคือหนทาง (1.13.31)
09 2523-10-29 (20.30 น.) ความสะอาด สว่าง สงบ (1.05.09)
10 2523-10-30 (09.30 น.) พบขีวิตจริง (1.00.09)
11 2523-10-30 (15.00 น.) ทุกสิ่งอยู่เหนือปัญหา (0.55.24)
12 2523-10-30 (21.00 น.) ปัจฉิมนิเทศน์ (0.32.10)

ใช้กับเครื่องเล่น MP3 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
เครื่องเล่น VCD และ DVD ที่มีระบบเล่น MP3 ได้

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า ห้ามจำหน่าย

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า
ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท
จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่าง "2730 ธรรมบรรยายต่อหางสุนัก"