2732 ๑๗ง เตกิจฉธรรม
ท่านพุทธทาส ภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับ เอื้อเฟื้อโดยพระสมภพ สุเมโธ สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

01 2514-03-30 พระพุทธเจ้าเป็นแพทย์ของโลกทั้งปวง์ (1.06.27)
02 2514-03-31 สัตว์โลกที่เป็นคนไข้ของอวิชชา (1.12.53)
03 2514-04-01 อาการโรคของสัตว์โลกผู้เป็นคนไข้ของอวิชชา (1.04.13)
04 2514-04-02 อาการของโรคทางวิญญาณ (1.21.45)
05 2514-04-05 สภาพจิตที่เหมาะสมในการงานในทุกกรณีี้ (1.05.21)
06 2514-04-06 ทางเดินของชีวิต (1.16.00)
07 2514-04-09 วงล้อของชีวิตในชีวิตประจำวัน (1.16.39)
08 2514-04-10 อภิธรรมของชีวิต (1.16.59)
09 2514-04-14 โอวาทลาสิกขา (1.16.18)
10 2514-04-15 สิ่งที่จะเป็นเหมือนวัคซีนป้องกันโรคทางวิญญาณ (1.05.23)

ใช้กับเครื่องเล่น MP3 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
เครื่องเล่น VCD และ DVD ที่มีระบบเล่น MP3 ได้

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า ห้ามจำหน่าย

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า
ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท
จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่าง "2732 เตกิจฉธรรม"