2736 มาฆบูชาเทศนา ปี 2510, 2511
ท่านพุทธทาส ภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับ เอื้อเฟื้อโดยพระสมภพ สุเมโธ สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

01 2510-02-24 มาฆบูชาเทศนา 2510 กัณฑ์ที่ 1 (0.57.26)
02 2510-02-24 มาฆบูชาเทศนา 2510 กัณฑ์ที่ 2 (1.43.35)
03 2510-02-24 มาฆบูชาเทศนา 2510 กัณฑ์ที่ 3 (1.29.26)
04 2511-02-13 มาฆบูชาเทศนา 2511 กัณฑ์ที่ 1 (1.08.34)
05 2511-02-13 มาฆบูชาเทศนา 2511 กัณฑ์ที่ 2 (0.52.08)
06 2511-02-13 มาฆบูชาเทศนา 2511 กัณฑ์ที่ 3 (1.14.37)

ใช้กับเครื่องเล่น MP3 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
เครื่องเล่น VCD และ DVD ที่มีระบบเล่น MP3 ได้

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า ห้ามจำหน่าย

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า
ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท
จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่าง "2735 มาฆบูชาเทศนา ปี 10, 11"