2737 มาฆบูชาเทศนา ปี 2512, 2513, 2514
ท่านพุทธทาส ภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับ เอื้อเฟื้อโดยพระสมภพ สุเมโธ สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

01 2512-03-02 มาฆบูชาเทศนา 2512 กัณฑ์ที่ 1 (1.10.36)
02 2512-03-02 มาฆบูชาเทศนา 2512 กัณฑ์ที่ 2 (1.00.53)
03 2512-03-02 มาฆบูชาเทศนา 2512 กัณฑ์ที่ 3 (1.20.52)
04 2513-02-20 มาฆบูชาเทศนา 2513 กัณฑ์ที่ 1 (0.46.14)
05 2513-02-20 มาฆบูชาเทศนา 2513 กัณฑ์ที่ 2 (1.44.39)
06 2514-02-10 มาฆบูชาเทศนา 2514 กัณฑ์ที่ 1 (1.18.58)
07 2514-02-10 มาฆบูชาเทศนา 2514 กัณฑ์ที่ 2 (1.46.21)

ใช้กับเครื่องเล่น MP3 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
เครื่องเล่น VCD และ DVD ที่มีระบบเล่น MP3 ได้

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า ห้ามจำหน่าย

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า
ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท
จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่าง "2737 มาฆบูชาเทศนา ปี 12-14"