2739 มาฆบูชาเทศนา ปี 2517, 2518, 2519, 2520
ท่านพุทธทาส ภิืกขุ

ได้รับอนุญาตให้เผยแผ่เป็นธรรมทานจากคุณเมตตา พานิช กองตำราคณะธรรมทาน
สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
(ประวัติท่านพุทธทาสภิกขุเชื่อมต่อจากเว็บไซต์ พุทธทาส.คอม เพื่อการเผยแพร่เท่านั้น)

ฉบับ เอื้อเฟื้อโดยพระสมภพ สุเมโธ สวนโมกขพลาราม ไชยาเสียงการบรรยายธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

01 2517-02-07 มาฆบูชาเทศนา 2517 กัณฑ์ที่ 1 (0.37.46)
02 2517-02-07 มาฆบูชาเทศนา 2517 กัณฑ์ที่ 2 (1.17.56)
03 2517-02-07 มาฆบูชาเทศนา 2517 กัณฑ์ที่ 3 (1.08.02)
04 2518-02-25 มาฆบูชาเทศนา 2518 กัณฑ์ที่ 1 (1.03.30)
05 2518-02-25 มาฆบูชาเทศนา 2518 กัณฑ์ที่ 2 (0.46.55)
06 2519-02-15 มาฆบูชาเทศนา 2519 กัณฑ์ที่ 1 (1.05.13)
07 2520-02-03 มาฆบูชาเทศนาพิเศษ 2520 .......(1.26.38)
08 2520-03-04 มาฆบูชาเทศนา 2520 กัณฑ์ที่ 1 (1.10.23)

ใช้กับเครื่องเล่น MP3 หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ
เครื่องเล่น VCD และ DVD ที่มีระบบเล่น MP3 ได้

จำนวน ๑ แผ่น แจกให้เปล่า ห้ามจำหน่าย

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น

ผู้รับสามารถนำไปทำสำเนาแจกต่อได้แต่ห้ามจำหน่าย

ผู้ใดสนใจต้องการซีดีดังกล่าว โปรดส่งซองเปล่า
ขนาด 5-1/4 x 7-1/4 นิ้ว (133 x 184 มม.)
หรือขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย ติดแสตมป์ ๕ บาท
จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง

ส่งมาที่

เว็บมาสเตอร์
www. manodham.com
248 ถนนพัฒนาการ ซอย 38
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250


ระบุที่มุมซองล่าง "2739 มาฆบูชาเทศนา ปี 17-20"