สวนโมกขพลาราม
ธรรมบรรยาย

โดยท่านอาจารย์ พุทธทาสภิกขุ

ชุดล้ออายุทั้งหมด
รหัสแลก วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา
2509 27 พ.ค. 2509
........(1) อุณหิสสวิชโยวิจยกถา 3:10:51
........(2) กัณฑ์ที่ 2 3:11:33
2511 27 พ.ค. 2511
........(1) โลกนี้มีแต่คนบ้า 2:42:36
........(2) ความมืดสีขาว (เมฆหมอกของพระศาสนา) 1:34:24
........(3) เครื่องรางกันบ้า 1:20:50
2512 27 พ.ค. 2512
........(1) รำลึกความบ้าเพื่อแก้บ้า 1:59:08
........(2) ทางหลีกโรคบ้า 2:04:51
........(3) วัคซีนกันบ้า 1:19:04
2513 27 พ.ค. 2513
........(1) ล้ออายุเพื่ออายุสะอาด 1:34:45
........(2) ล้ออายุว่าได้รับผลสมน้ำหน้า 1:46:16
........(3) สนทนาธรรมหลังการบรรยาย 1:15:50
........(4) ยิ่งจะทำให้ดีโลกมันยิ่งบ้า 1:33:40
2514 27 พ.ค. 2514
........(1) เรื่องทั่วไป 2:07:48
........(2) เรื่องเกี่ยวกับภิกษุสามเณร 2:21:58
........(3) เรื่องเกี่ยวกับอุบาสกอุบาสิกา 1:51:40
2515 27 พ.ค. 2515 ตรงกับวันวิสาขบูชา 2:22:06
2516 27 พ.ค. 2516
........(1) ล้อโลก 2:24:45
........(2) ล้อฆราวาส 2:02:10
........(3) ล้อพระเณร 1:54:59
2517 27 พ.ค. 2517
........(1) การเข้าถึงหัวใจศาสนาของตน 2:23:18
........(2) การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา 1:56:21
........(3) การเห็นโลกออกมาเสียจากวัตถุนิยม 0:49:23
........(4) แสดงความคิดเห็น 1:10:05
2518 27 พ.ค. 2518
........(1) สิ่งใดจริง สิ่งนั้นก็ไม่มุสา 1:43:22
........(2) ธรรมะสัจจะของศีลธรรม 1:37:54
........(3) ถาม-ตอบ 1:23:25
........(4) ธรรมะสัจจะเพื่อสังคมนิยมที่ช่วยโลกได้ 1:21:52
2519 27 พ.ค. 2519
........(1) ความวิปริตและเหตุแห่งความวิปริต 2:19:28
........(2) เราจะอยู่ในโลกอันวิปริตนี้ได้อย่างไร 2:39:13
........(3) การร่วมมือกันต่อต้านและแก้ไขความวิปริต 2:25:17
2520 27 พ.ค. 2520
........(1) เรื่องเบ็ดเตล็ดทั่วไป 2:48:44
........(2) เรื่องเบ็ดเตล็ดทั่วไป 3:05:13
........(3) เรื่องเบ็ดเตล็ดทั่วไป 2:42:19
2521 27 พ.ค. 2521
........(1) หัวใจของพระพุทธศาสนาคืออะไร 1:35:35
........(2) การทำความเข้าใจกันระหว่างศาสนา 1:29:10
........(3) การดึงเพื่อนมนุษย์ออกมาเสียจากอำนาจวัตถุนิยม 0:32:14
2522 27 พ.ค. 2522
........(1) เรื่องเบ็ดเตล็ดทั่วไป 1:40:52
........(2) เรื่องเบ็ดเตล็ดทั่วไป 1:43:12
........(3) เรื่องเบ็ดเตล็ดทั่วไป 2:02:00
2523 27 พ.ค. 2523
........(1) ถาม-ตอบ 2:43:00
........(2) ถาม-ตอบ 3:06:30
........(3) ถาม-ตอบ 2:17:43
2524 27 พ.ค. 2524
........(1) ภาคเช้า 1:24:14
........(2) ภาคบ่าย ถาม-ตอบ 2:13:45
........(3) ภาคค่ำ ถาม-ตอบ 1:51:08
........(4) วันรุ่งขึ้น ถาม-ตอบ 1:33:20
2525 27 พ.ค. 2525
........(1) ไสยศาสตร์ 1:44:33
........(2) ศึกษาพุทธศาสตร์ที่ ก ข ก กา 1:39:51
........(3) ความงาม 1:28:06
2526 27 พ.ค. 2526
........(1) กัณฑ์เช้า 2:12:55
........(2) กัณฑ์บ่าย 2:08:22
........(3) กัณฑ์ค่ำ 3:02:32
2527 27 พ.ค. 2527
........(1) ความหมายและคุณค่าของคำว่าล้ออายุ 2:41:54
........(2) สิ่งที่ถูกเข้าใจผิดและถูกกล่าวหา 1:12:54
........(3) สิ่งที่จะฝากท่านทั้งหลายกลับไป 1:35:01

รหัสแลก วันที่แสดง ชื่อเรื่อง / ชุด ระยะเวลา
2528 27 พ.ค. 2528
........(1) ของขวัญวันล้ออายุ ปี ๒๕๒๘ 1:09:04
........(2) เสรีภาพในการรับถือธรรมเป็นชีวิต 0:53:47
2529 27 พ.ค. 2529
........(1) การเข้าถึงหัวใจแห่งศาสนาของตนๆ 2:24:05
........(2) การทำความเข้าใจระหว่างศาสนา 1:24:06
........(3) การถอนตัวออกจากอำนาจวัตถุนิยม 1:23:00
2530 27 พ.ค. 2530
........(1) การปฏิรูปคืออะไร 1:33:46
........(2) สิ่งที่ต้องปฏิรูปคืออะไร 0:55:28
2531 27 พ.ค. 2531
........(1) เกี่ยวกับอายุสี่ความหมาย หลง ลวง ล้อ เลิก 1:46:03
........(2) สิ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์แก่การเลิกอายุ 0:48:19
2532 27 พ.ค. 2532
........(1) วิธีรับไตรสรณคมและสมาทานศีล 0:37:12
........(2) อย่ามีตัวกู จะเกิดความทุกข์ 1:22:53
........(3) เราจะมีชีวิตกันอย่างไร โดยไม่ต้องมีตัวตน 2:19:23
2533 27 พ.ค. 2533
........(1) อายุหรือการเลิกอายุคืออะไร 2:04:10
........(2) สมุทัยแห่งอายุหรือการเลิกอายุ 2:04:14
........(3) นิโรธแห่งอายุหรือการเลิกอายุ 1:36:50
........(4) มรรคแห่งอายุหรือการเลิกอายุ 2:40:53
2534 27 พ.ค. 2534
........(1) การมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องมีอายุ 1:32:42
........(2) การมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องมีที่ตั้งสมมุติบัญญัติแห่งอายุ 2:03:19
2535 27 พ.ค. 2535
........(1) ความถูกต้องที่ไม่ทำให้ น้ำนิ่ง-ตลิ่งไหล 0:58:25
........(2) ความถูกต้องที่ไม่ทำให้ น้ำนิ่ง-ตลิ่งไหล 0:55:34